Wiadomość wysłana

Piotr Robak

Adres: Czermin ***, 39-304 Czermin
Telefon: *********
Email: ************************


Zobowiązanie

Podstawa prawna: Umowa pożyczki
Nr Faktury/dokumentu:
Data wystawienia dokumentu: 11-03-2021
Termin płatności: 10-04-2021
Należność główna: 0,00 PLN
Należność odsetkowa: 0,00 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 0,00 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 0,00 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 1 168,22 PLN
Data aktualizacji: 04-05-2021


Wierzyciel

Nazwa: Ducatos Sp. z o.o.
KRS: 0000655385
NIP: 7010645707
REGON: 366164896
Adres: Postępu 18b, 02-676 Warszawa
Telefon: 22 349 94 12
Email: windykacja@kuki.pl


Powrót do listy
Złóż zapytanie