Wiadomość wysłana

DRG SP. Z O.O.

Adres: Jędrzejowska TRZEBNICA


Zobowiązanie

Podstawa prawna:
Nr Faktury/dokumentu: ************************
Data wystawienia dokumentu:
Termin płatności: 20-01-2019
Należność główna: 0,00 PLN
Należność odsetkowa: 0,00 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 0,00 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 105 375,55 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 105 375,55 PLN
Data aktualizacji: 20-01-2019


Wierzyciel

Nazwa: Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie
NIP: 1070026850
Adres: Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Telefon: +48 22 250 87 07
Email: fundusz@rkl.info.pl


Powrót do listy
Złóż zapytanie