Wiadomość wysłana

Beata Konieczna

Adres: Rolna ***, 62-028 Koziegłowy
Telefon: *********
Email: *******************


Zobowiązanie

Podstawa prawna: Umowa pożyczki
Nr Faktury/dokumentu:
Data wystawienia dokumentu: 05-01-2021
Termin płatności: 11-04-2021
Należność główna: 0,00 PLN
Należność odsetkowa: 0,00 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 0,00 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 0,00 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 6 667,54 PLN
Data aktualizacji: 04-05-2021


Wierzyciel

Nazwa: Ducatos Sp. z o.o.
KRS: 0000655385
NIP: 7010645707
REGON: 366164896
Adres: Postępu 18b, 02-676 Warszawa
Telefon: 22 349 94 12
Email: windykacja@kuki.pl


Powrót do listy
Złóż zapytanie