Operatorem serwisu KupDlug.pl jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Dane adresowe:
ul. Lublańska 38
31–476 Kraków
Tel: 12 291 55 60

Biuro Obsługi Klienta:
Tel: 12 291 55 85
e-mail: bok@kupdlug.pl
CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | 31–476 Kraków | ul. Lublańska 38 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000185908 | NIP 5251556766 | Kapitał zakładowy 166 500,00 zł (wpłacony w całości).