O Kup Dług

Nie narażaj swojej firmy na zatory finansowe, utratę płynności finansowej czy bankructwo. Zamieść informację o nierzetelnym kontrahencie na internetowej giełdzie długów KUP DŁUG i sprzedaj swoją wierzytelność.

 

Czym jest internetowa giełda wierzytelności?

Internetowa giełda wierzytelności (zwana również giełdą długów) to ogłoszeniowy serwis internetowy, umożliwiający Partnerom CRIF wystawianie ogłoszeń sprzedaży wierzytelności. Publikując ogłoszenie na giełdzie wierzytelności KUP DŁUG nasi Partnerzy zyskują większą szansę na odzyskanie pieniędzy.

Dostęp do aktualnych ogłoszeń sprzedaży wierzytelności opublikowanych na giełdzie długów KUP DŁUG jest bezpłatny i możliwy dla nieograniczonego kręgu odbiorców.

 

Giełdy długów – dla kogo?

KUP DŁUG stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy posiadają nieuregulowane zobowiązania lub zarządzają nieuregulowanymi zobowiązaniami.

 

Jak działa giełda wierzytelności?

Cesja wierzytelności pomoże Twojej firmie w rozwiązaniu problemów związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez nierzetelnych kontrahentów i w zapobieganiu zatorom finansowym. Dzięki sprzedaży wierzytelności Twoja firma odzyska płynność finansową bez konieczności ponoszenia dalszych kosztów związanych z dochodzeniem jej zapłaty.

 

 

Jakie informacje znajdują się na internetowej giełdzie długów?

Ogłoszenia opublikowane na internetowej giełdzie długów KUP DŁUG pozwalają na dostęp m.in. do następujących informacji:

  • danych dłużnika, m.in. takie jak: nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych), miejscowość, w której mieszka dłużnik lub adres, pod którym mieści się jego siedziba, numer NIP dłużnika (o ile taki posiada);
  • kwoty wierzytelności;
  • podmiotu wystawiającego ogłoszenie dotyczące konkretnej wierzytelności, w tym jego danych kontaktowych.

 

Skorzystaj z internetowej giełdy długów KUP DŁUG już dziś!