Wiadomość wysłana

Aneta Niemiec

Adres: Lechicka Brzeg
PESEL: ***********


Zobowiązanie

Podstawa prawna:
Nr Faktury/dokumentu: ************************
Data wystawienia dokumentu:
Termin płatności: 21-10-2019
Należność główna: 0,00 PLN
Należność odsetkowa: 0,00 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 0,00 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 1 493,62 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 1 493,62 PLN
Data aktualizacji: 21-10-2019
Sygnatura tytułu wykonawczego:
Data wystawienia tytułu wykonawczego:
Informacje o sądzie:


Wierzyciel

Nazwa: Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie
NIP: 1070026850
Adres: Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
Telefon: +48 22 250 87 07
Email: fundusz@rkl.info.pl


Powrót do listy
Złóż zapytanie