Wiadomość wysłana

Anna Sędzimir

Adres: Słoneczna ***, 44-203 Rybnik
PESEL: ***********
Telefon: ************
Email: ****************


Zobowiązanie

Podstawa prawna: Umowa pożyczki
Nr Faktury/dokumentu: ***
Data wystawienia dokumentu: 28-10-2016
Termin płatności: 12-11-2016
Należność główna: 1 608,50 PLN
Należność odsetkowa: 0,00 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 204,50 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 0,00 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 1 608,50 PLN
Data aktualizacji: 30-05-2020
Sygnatura tytułu wykonawczego:
Data wystawienia tytułu wykonawczego:
Informacje o sądzie:


Wierzyciel

Nazwa: PROSPERIAL Sp. z o.o.
KRS: 0000608921
NIP: 8992786662
REGON: 363998968
Adres: ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
Telefon: 71 728 18 88
Email: windykacja@credilo.com


Powrót do listy
Złóż zapytanie