Wiadomość wysłana

Maria Szczesiul

Adres: Sportowa ***, 16-010 Wasilków
PESEL: ***********
Telefon: ***********
Email: ***********************


Zobowiązanie

Podstawa prawna: Umowa pożyczki
Nr Faktury/dokumentu: ***
Data wystawienia dokumentu: 28-10-2016
Termin płatności: 27-11-2016
Należność główna: 1 200,00 PLN
Należność odsetkowa: 0,00 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 426,00 PLN
Koszty egzekucyjne: 270,90 PLN
Kwota całkowita: 0,00 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 1 896,90 PLN
Data aktualizacji: 19-11-2019
Sygnatura tytułu wykonawczego:
Data wystawienia tytułu wykonawczego:
Informacje o sądzie:


Wierzyciel

Nazwa: PROSPERIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
KRS: 0000608921
NIP: 8992786662
REGON: 363998968
Adres: Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
Telefon: 71 728 18 88
Email: windykacja@credilo.com


Powrót do listy
Złóż zapytanie