Wiadomość wysłana

Małgorzata Kazimierczak

Adres: 1 Maja *****, 71-627 Szczecin
PESEL: ***********
Telefon: ************
Email: **************************


Zobowiązanie

Podstawa prawna: Umowa pożyczki
Nr Faktury/dokumentu: ***
Data wystawienia dokumentu: 31-10-2016
Termin płatności: 30-11-2016
Należność główna: 1 794,21 PLN
Należność odsetkowa: 433,95 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 354,21 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 0,00 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 2 228,16 PLN
Data aktualizacji: 30-05-2020
Sygnatura tytułu wykonawczego:
Data wystawienia tytułu wykonawczego:
Informacje o sądzie:


Wierzyciel

Nazwa: PROSPERIAL Sp. z o.o.
KRS: 0000608921
NIP: 8992786662
REGON: 363998968
Adres: ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
Telefon: 71 728 18 88
Email: windykacja@credilo.com


Powrót do listy
Złóż zapytanie