Wiadomość wysłana

Martyna Gos

Adres: Westerplatte ****, 82-200 Malbork
PESEL: ***********
Telefon: ***********
Email: ****************


Zobowiązanie

Podstawa prawna: Umowa pożyczki
Nr Faktury/dokumentu: ***
Data wystawienia dokumentu: 02-11-2016
Termin płatności: 02-12-2016
Należność główna: 1 200,00 PLN
Należność odsetkowa: 125,46 PLN
Kary umowne: 0,00 PLN
Koszty sądowe: 0,00 PLN
Koszty egzekucyjne: 0,00 PLN
Kwota całkowita: 0,00 PLN
Wpłata dłużnika: 0,00 PLN
Stan zadłużenia: 1 325,46 PLN
Data aktualizacji: 19-11-2019
Sygnatura tytułu wykonawczego:
Data wystawienia tytułu wykonawczego:
Informacje o sądzie:


Wierzyciel

Nazwa: PROSPERIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
KRS: 0000608921
NIP: 8992786662
REGON: 363998968
Adres: Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
Telefon: 71 728 18 88
Email: windykacja@credilo.com


Powrót do listy
Złóż zapytanie