Adres:
NIP:

Zobowiązanie

Kwota zadłużenia:
DPD:
Data wymagalności:
Data wystawienia dokumentu:
Należność główna:
Należność odsetkowa:
Kary umowne:
Koszty sądowe:
Koszty egzekucyjne:
Podstawa prawna:
Data aktualizacji:

Partner

Nazwa:
KRS:
NIP:
REGON:
Adres:
Telefon:
Email:
Powrót do listy